پوستر فیلم  سلطان

سلطان

فیلمهندی
.2ساعت و30دقیقه
فیلم «سلطان» در مورد مردی به نام «سلطان» است که توسط خلافکارها بزرگ شده است. اکنون سلطان تصمیم گرفته این گروه خلافکار را اصلاح کند تا دست از کارهای خلاف خود بردارند.
تصاویر و جزییات

عوامل سازنده فیلم سلطان

Bakkiyaraj Kannan
S.R. PrabhuS.R. Prakashbabu
Bakkiyaraj Kannan

خلاصه محتوا

فیلم «سلطان» در مورد مردی به نام «سلطان» است که توسط خلافکارها بزرگ شده است. اکنون سلطان تصمیم گرفته این گروه خلافکار را اصلاح کند تا دست از کارهای خلاف خود بردارند.