پوستر فیلم  2 اسلحه

2 اسلحه

.1ساعت و40دقیقه
فیلم «اسلحه 2» داستان دو مامور مخفی مبارزه با مواد که از هویت یکدیگراطلاعی ندارند، در دو باند قاچاق عضو می شوند تا سرکرده هر باند را شناسایی کنند ولی دردسرهایی باعث می شود دو مامور با هم شروع به همکاری کنند.

فیلم‌های پیشنهادی

تصاویر و جزییات

عوامل سازنده فیلم 2 اسلحه

Baltasar Kormákur
Clinton Shorter
Michael Tronick

خلاصه محتوا

فیلم «اسلحه 2» داستان دو مامور مخفی مبارزه با مواد که از هویت یکدیگراطلاعی ندارند، در دو باند قاچاق عضو می شوند تا سرکرده هر باند را شناسایی کنند ولی دردسرهایی باعث می شود دو مامور با هم شروع به همکاری کنند.