پوستر فیلم  جمیله قصفی

جمیله قصفی

مستندایرانی
.38دقیقه
مستند «جمیله قصفی» درباره یک دختر لبنانی به نام «جمیله» است هنگامی که او کوچک بود پدرش توسط صهیونیست ها اسیر می شود پدر او از هر فرصتی برای دیدار دخترش استفاده می کند که در نهایت تنها یک تماس تلفنی برقرار می کند.

عوامل سازنده مستند جمیله قصفی

مجید کلهر
سید سلیم غفوری
علی حمید

خلاصه محتوا

مستند «جمیله قصفی» درباره یک دختر لبنانی به نام «جمیله» است هنگامی که او کوچک بود پدرش توسط صهیونیست ها اسیر می شود پدر او از هر فرصتی برای دیدار دخترش استفاده می کند که در نهایت تنها یک تماس تلفنی برقرار می کند.