پوستر فیلم  شمشیرزن دوره گرد 3

شمشیرزن دوره گرد 3

فیلمژاپنی
.2ساعت و14دقیقه
در مجموعه سوم از فیلم «شمشیرزن دوره گرد 3» «ماکوتو شیشو» با کشتی مجهزش به سمت حکومت «میجی» در حال حرکت هست و قصد دارد دوباره هرج و مرج را به ژاپن بازگرداند. در عین حال «کنشین هیمورا» به منظور متوقف ساختن شیشو، برای یادگیری تکنیک نهایی نزد استاد قدیمیش می رود.

فیلم‌های پیشنهادی

تصاویر و جزییات

عوامل سازنده فیلم شمشیرزن دوره گرد 3

Keishi Ohtomo
Satoshi Fukushima
Naoki Satô

خلاصه محتوا

در مجموعه سوم از فیلم «شمشیرزن دوره گرد 3» «ماکوتو شیشو» با کشتی مجهزش به سمت حکومت «میجی» در حال حرکت هست و قصد دارد دوباره هرج و مرج را به ژاپن بازگرداند. در عین حال «کنشین هیمورا» به منظور متوقف ساختن شیشو، برای یادگیری تکنیک نهایی نزد استاد قدیمیش می رود.