پوستر فیلم  مریخی ها مامان میخوان

مریخی ها مامان میخوان

Mars Needs Moms

انیمیشنآمریکایی
.1ساعت و13دقیقه
انیمیشن «مریخی ها مامان میخوان» داستان «میلو» پسر 9 ساله ای است که مادرش را دوست ندارد و در این میان افرادی از مریخ قصد دزدیدن مادرش را دارند. «میلو» ...

فیلم‌های پیشنهادی

تصاویر و جزییات انیمیشن مریخی ها مامان میخوان

 انیمیشن مریخی ها مامان میخوان
 انیمیشن مریخی ها مامان میخوان
 انیمیشن مریخی ها مامان میخوان
 انیمیشن مریخی ها مامان میخوان
 انیمیشن مریخی ها مامان میخوان

عوامل سازنده انیمیشن مریخی ها مامان میخوان

Simon Wells
Steven J. BoydJack Rapke
Simon WellsWendy Wells
John Powell
Wayne Wahrman

درباره انیمیشن مریخی ها مامان میخوان

انیمیشن «مریخی ها مامان میخوان» داستان «میلو» پسر 9 ساله ای است که مادرش را دوست ندارد و در این میان افرادی از مریخ قصد دزدیدن مادرش را دارند. «میلو» وقتی جای خالی مادرش را حس می کند، دست به هر کاری می زند تا مادرش را بازگرداند.