پوستر فیلم  مریخی ها مامان میخوان

مریخی ها مامان میخوان

انیمیشنآمریکایی
.1ساعت و13دقیقه
انیمیشن «مریخی ها مامان میخوان» داستان «میلو» پسر 9 ساله ای است که مادرش را دوست ندارد و در این میان افرادی از مریخ قصد دزدیدن مادرش را دارند. «میلو» وقتی جای خالی مادرش را حس می کند، دست به هر کاری می زند تا مادرش را بازگرداند.

فیلم‌های پیشنهادی

تصاویر و جزییات

عوامل سازنده انیمیشن مریخی ها مامان میخوان

Simon Wells
Steven J. BoydJack Rapke
Simon WellsWendy Wells
John Powell
Wayne Wahrman

خلاصه محتوا

انیمیشن «مریخی ها مامان میخوان» داستان «میلو» پسر 9 ساله ای است که مادرش را دوست ندارد و در این میان افرادی از مریخ قصد دزدیدن مادرش را دارند. «میلو» وقتی جای خالی مادرش را حس می کند، دست به هر کاری می زند تا مادرش را بازگرداند.