پوستر فیلم  روزی روزگاری در غرب

روزی روزگاری در غرب

.2ساعت و30دقیقه
فیلم «روزی روزگاری در غرب» درباره زنی به نام «جیل مک بین» است. او که گذشته مشکوکی داشته، وقتی نزد خانواده اش بازمی ‌گردد، متوجه می ‌شود همه کشته شده‌ اند. او به تنهایی در مزرعه خانوادگی می ‌ماند و پس از چندی با دو ششلول بند مرموز به نام‌ های «هارمونیکا» و «شاین» آشنا می‌ شود.
تصاویر و جزییات

عوامل سازنده فیلم روزی روزگاری در غرب

Sergio Leone
Fulvio Morsella
Ennio Morricone
Nino Baragli

خلاصه محتوا

فیلم «روزی روزگاری در غرب» درباره زنی به نام «جیل مک بین» است. او که گذشته مشکوکی داشته، وقتی نزد خانواده اش بازمی ‌گردد، متوجه می ‌شود همه کشته شده‌ اند. او به تنهایی در مزرعه خانوادگی می ‌ماند و پس از چندی با دو ششلول بند مرموز به نام‌ های «هارمونیکا» و «شاین» آشنا می‌ شود.