پوستر فیلم  شکست موش صحرایی

شکست موش صحرایی

انیمیشنآمریکایی
.4دقیقه
انیمیشن کوتاه «شکست موش صحرایی» درباره یک گوفری است که خود را به جاده ای می رساند که کامیون ها در حال حمل و نقل محصولات غذایی خود هستند تا به بازار عرضه کنند. او به فکر تکان دادن و افتادن برخی از محصولات شل شده برای خودش می افتد.

عوامل سازنده انیمیشن شکست موش صحرایی

Jeff Fowler
Al Shier
Jeff FowlerTim Miller
Rob CairnsTony Morales

خلاصه محتوا

انیمیشن کوتاه «شکست موش صحرایی» درباره یک گوفری است که خود را به جاده ای می رساند که کامیون ها در حال حمل و نقل محصولات غذایی خود هستند تا به بازار عرضه کنند. او به فکر تکان دادن و افتادن برخی از محصولات شل شده برای خودش می افتد.