عروسک روسی
بستن
پوستر فیلم  عروسک روسی

عروسک روسی

.18دقیقه
سریال «عروسک روسی» داستان یک زن جوان که در نیویورک زندگی می کند. او که تلاش می‌کند تا از مهمانی که به افتخارش ترتیب داده شده فرار کند. هربار به صورت تصادفی کشته می شود و مجدد زنده می شود و در میانه مهمانی به خود می آید و متوجه می شود که در یک حلقه زمانی گرفتار شده است و باید راه فرار پیدا کند.

فیلم‌های پیشنهادی

تصاویر و جزییات

عوامل سازنده سریال عروسک روسی

خلاصه محتوا

سریال «عروسک روسی» داستان یک زن جوان که در نیویورک زندگی می کند. او که تلاش می‌کند تا از مهمانی که به افتخارش ترتیب داده شده فرار کند. هربار به صورت تصادفی کشته می شود و مجدد زنده می شود و در میانه مهمانی به خود می آید و متوجه می شود که در یک حلقه زمانی گرفتار شده است و باید راه فرار پیدا کند.