پوستر فیلم  نقطه چین

نقطه چین

Noghtechin

سریالایرانی
.44دقیقه
سریال «نقطه چین» درباره یک آپارتمان سه واحدی و ساکنان آن است. ساکن یکی از خانه‌ ها، آقای «پیردوست» و پسرش «کوروش» است. مستاجر خانه دوم یک کاراگاه به ن...

عوامل سازنده سریال نقطه چین

درباره سریال نقطه چین

سریال «نقطه چین» درباره یک آپارتمان سه واحدی و ساکنان آن است. ساکن یکی از خانه‌ ها، آقای «پیردوست» و پسرش «کوروش» است. مستاجر خانه دوم یک کاراگاه به نام «اردلان پشندی» و همسر او «منیژه» است. خانه سوم، منزل باجناق اردل، «بامشاد پهن‌ فر» و همسرش «مژده» است.