پوستر فیلم  کی پرواز میکنه

کی پرواز میکنه

انیمیشنفرانسه ای
.4دقیقه
انیمیشن «کی پرواز میکنه» داستان مارمولکی است که رهبری ارکستر سمفونی را بر عهده دارد و سر و صدای پرواز مگسی در کارش اخلال ایجاد می کند.

عوامل سازنده انیمیشن کی پرواز میکنه

خلاصه محتوا

انیمیشن «کی پرواز میکنه» داستان مارمولکی است که رهبری ارکستر سمفونی را بر عهده دارد و سر و صدای پرواز مگسی در کارش اخلال ایجاد می کند.