پوستر فیلم  کی پرواز میکنه

کی پرواز میکنه

What the Fly

انیمیشنفرانسه ای
.4دقیقه
انیمیشن «کی پرواز میکنه» داستان مارمولکی است که رهبری ارکستر سمفونی را بر عهده دارد و سر و صدای پرواز مگسی در کارش اخلال ایجاد می کند.

عوامل سازنده انیمیشن کی پرواز میکنه

درباره انیمیشن کی پرواز میکنه

انیمیشن «کی پرواز میکنه» داستان مارمولکی است که رهبری ارکستر سمفونی را بر عهده دارد و سر و صدای پرواز مگسی در کارش اخلال ایجاد می کند.