پوستر فیلم  هانا

هانا

Hanna

.1ساعت و23دقیقه
فیلم «هانا» داستان دختر نوجوانی به نام «هانا» است که توسط پدرش تمرین داده می‌ شود تا تبدیل به یک آدم کش حرفه ای شود. زمانی که «هانا» برای انجام یک مام...

فیلم‌های پیشنهادی

تصاویر و جزییات فیلم هانا

 فیلم هانا
 فیلم هانا
 فیلم هانا
 فیلم هانا
 فیلم هانا

عوامل سازنده فیلم هانا

Joe Wright
Tom RowlandsEd Simons
Paul Tothill

درباره فیلم هانا

فیلم «هانا» داستان دختر نوجوانی به نام «هانا» است که توسط پدرش تمرین داده می‌ شود تا تبدیل به یک آدم کش حرفه ای شود. زمانی که «هانا» برای انجام یک ماموریت به اروپا فرستاده می شود، توسط یک فرد خطرناک تحت تعقیب قرار می گیرد.