آوانتاژ
بستن
پوستر فیلم  آوانتاژ

آوانتاژ

Avantaj

مستندایرانی
.1ساعت و8دقیقه
مستند «آوانتاژ» روایتی است از زندگی برخی از کارتن خواب ها، که در تلاش، برای بهبود زندگی خود هستند. آن ها در این مسیر سخت، تلاش می کنند زندگی خود را به...

تصاویر و جزییات مستند آوانتاژ

عوامل سازنده مستند آوانتاژ

محمد کارت
محمد کارت
صبا ندایی

درباره مستند آوانتاژ

مستند «آوانتاژ» روایتی است از زندگی برخی از کارتن خواب ها، که در تلاش، برای بهبود زندگی خود هستند. آن ها در این مسیر سخت، تلاش می کنند زندگی خود را بهتر ‌کنند. آنان همه از گور برخاسته اند.