آوانتاژ
بستن

آوانتاژAvantaj

دانلود
لیست من
پوستر فیلم  آوانتاژ
پیش نمایش

کارگردان: محمد کارت

محصولایران
مستند «آوانتاژ» روایتی است از زندگی برخی از کارتن خواب ها، که در تلاش، برای بهبود زندگی خود هستند. آن ها در این مسیر سخت، تلاش می کنند زندگی خود را بهتر ‌کنند. آنان همه از گور برخاسته اند.