آوانتاژ
بستن
پوستر فیلم  آوانتاژ

آوانتاژ

مستندایرانی
.1ساعت و8دقیقه
مستند «آوانتاژ» روایتی است از زندگی برخی از کارتن خواب ها، که در تلاش، برای بهبود زندگی خود هستند. آن ها در این مسیر سخت، تلاش می کنند زندگی خود را بهتر ‌کنند. آنان همه از گور برخاسته اند.
تصاویر و جزییات

عوامل سازنده مستند آوانتاژ

محمد کارت
محمد کارت
صبا ندایی

خلاصه محتوا

مستند «آوانتاژ» روایتی است از زندگی برخی از کارتن خواب ها، که در تلاش، برای بهبود زندگی خود هستند. آن ها در این مسیر سخت، تلاش می کنند زندگی خود را بهتر ‌کنند. آنان همه از گور برخاسته اند.