پوستر فیلم  ایرانیش

ایرانیش

سریالایرانی
.45دقیقه
مستند «ایرانیش» روایتی متفاوت از وضعیت تولید و تولیدکننده ملی است. در هر قسمت با گفتگو با برخی از صاحبان برند و تولیدکنندگان کالای داخلی، علاوه بر نمایش تصویری روشن از توانمندی ایرانی در صنایع مختلف، به مشکلات و موانع پیش روی آن ها و مسئله تاثیر برندینگ در اذهان عمومی می پردازد.
تصاویر و جزییات

عوامل سازنده سریال ایرانیش

روح الله رحیمی
روح الله رحیمی
رضا ملکی

خلاصه محتوا

مستند «ایرانیش» روایتی متفاوت از وضعیت تولید و تولیدکننده ملی است. در هر قسمت با گفتگو با برخی از صاحبان برند و تولیدکنندگان کالای داخلی، علاوه بر نمایش تصویری روشن از توانمندی ایرانی در صنایع مختلف، به مشکلات و موانع پیش روی آن ها و مسئله تاثیر برندینگ در اذهان عمومی می پردازد.