پوستر فیلم  جورچین

جورچین

سریالایرانی
.21دقیقه
مستند «جورچین» روایتی متفاوت از دنیای کودکان و نوجوانان و سینما و تاریخ و فرهنگ و گنجینه های فراموش شده این مرز و بوم از زبان «مرضیه برومند» «بهرام عظیمی» «هادی حجازی فر» و دیگر صاحب نظران فرهنگی و دست اندرکاران هنر و صنعت است.
تصاویر و جزییات

عوامل سازنده سریال جورچین

خلاصه محتوا

مستند «جورچین» روایتی متفاوت از دنیای کودکان و نوجوانان و سینما و تاریخ و فرهنگ و گنجینه های فراموش شده این مرز و بوم از زبان «مرضیه برومند» «بهرام عظیمی» «هادی حجازی فر» و دیگر صاحب نظران فرهنگی و دست اندرکاران هنر و صنعت است.