پوستر فیلم  تبریز در مه

تبریز در مه

Tabriz Dar Meh

سریالایرانی
.43دقیقه
سریال «تبریز در مه» روایتی تاریخی از درگیری های سیاسی و نظامی ایران و روسیه در زمان حکومت «فتحعلی شاه قاجار» است. زمانی که روس ها با تصرف گرجستان و حم...

تصاویر و جزییات سریال تبریز در مه

 سریال تبریز در مه
 سریال تبریز در مه
 سریال تبریز در مه
 سریال تبریز در مه
 سریال تبریز در مه

عوامل سازنده سریال تبریز در مه

محمدرضا ورزی
علی لدنی
بابک زرین
یلدا جبلی

درباره سریال تبریز در مه

سریال «تبریز در مه» روایتی تاریخی از درگیری های سیاسی و نظامی ایران و روسیه در زمان حکومت «فتحعلی شاه قاجار» است. زمانی که روس ها با تصرف گرجستان و حمله به مسلمانان گنجه و شیروان به خاک ایران تعرض می کنند.