پوستر فیلم  تبریز در مه

تبریز در مه

سریالایرانی
.43دقیقه
سریال «تبریز در مه» روایتی تاریخی از درگیری های سیاسی و نظامی ایران و روسیه در زمان حکومت «فتحعلی شاه قاجار» است. زمانی که روس ها با تصرف گرجستان و حمله به مسلمانان گنجه و شیروان به خاک ایران تعرض می کنند.
تصاویر و جزییات

عوامل سازنده سریال تبریز در مه

محمدرضا ورزی
علی لدنی
بابک زرین
یلدا جبلی

خلاصه محتوا

سریال «تبریز در مه» روایتی تاریخی از درگیری های سیاسی و نظامی ایران و روسیه در زمان حکومت «فتحعلی شاه قاجار» است. زمانی که روس ها با تصرف گرجستان و حمله به مسلمانان گنجه و شیروان به خاک ایران تعرض می کنند.