پوستر فیلم  پرندگان خشمگین

پرندگان خشمگین

Angry Birds

انیمیشنآمریکایی
.1ساعت و24دقیقه
انیمیشن «پرندگان خشمگین» درباره سه پرنده به نام های قرمزی که پرنده ای با مشکل خلق و خوی، چاک سریع و بمب است. این سه پرنده در جزیره ای که مملو از پرندگ...

فیلم‌های پیشنهادی

تصاویر و جزییات انیمیشن پرندگان خشمگین

 انیمیشن پرندگان خشمگین
 انیمیشن پرندگان خشمگین
 انیمیشن پرندگان خشمگین
 انیمیشن پرندگان خشمگین
 انیمیشن پرندگان خشمگین

عوامل سازنده انیمیشن پرندگان خشمگین

Clay KaytisFergal Reilly
John CohenCatherine Winder
Jon VittiMikael Hed
Heitor Pereira
Kent BeydaAlly Garrett

درباره انیمیشن پرندگان خشمگین

انیمیشن «پرندگان خشمگین» درباره سه پرنده به نام های قرمزی که پرنده ای با مشکل خلق و خوی، چاک سریع و بمب است. این سه پرنده در جزیره ای که مملو از پرندگان خوشحال هست زندگی می کنند. اما خوک های مرموزی استقبال جزیره را برعهده دارند و پرندگان کنجکاو سعی دارند سر از کار خوک در بیاورند.