معبد جان

Mabade Jan

دانلود
لیست من
پوستر فیلم  معبد جان

کارگردان: محمد درمنش

محصولایران
فیلم «معبد جان» درباره عده ای شیاد است که با مقدس جلوه دادن درختی، قصد فریب دادن و سوء استفاده از اهالی روستا را دارند.

عوامل سازنده فیلم معبد جان

محمد درمنش