پوستر فیلم  معبد جان

معبد جان

Mabade Jan

فیلمایرانی
.1ساعت و20دقیقه
فیلم «معبد جان» درباره عده ای شیاد است که با مقدس جلوه دادن درختی، قصد فریب دادن و سوء استفاده از اهالی روستا را دارند.

تصاویر و جزییات فیلم معبد جان

 فیلم معبد جان
 فیلم معبد جان
 فیلم معبد جان
 فیلم معبد جان
 فیلم معبد جان

عوامل سازنده فیلم معبد جان

محمد درمنش
محمد درمنش

درباره فیلم معبد جان

فیلم «معبد جان» درباره عده ای شیاد است که با مقدس جلوه دادن درختی، قصد فریب دادن و سوء استفاده از اهالی روستا را دارند.