پوستر فیلم  مرد تاریکی 2: بازگشت دورانت

مرد تاریکی 2: بازگشت دورانت

Darkman II: The Return of Durant

.1ساعت و25دقیقه
فیلم «مرد تاریکی 2: بازگشت دورانت» از آنجایی شروع می شود که «دارکمن» و «دورانت» بازگشته اند و مانند همیشه از هم متنفر هستند. این بار «دورانت» نقشه دار...

فیلم‌های پیشنهادی

بازیگران فیلم مرد تاریکی 2: بازگشت دورانت

عوامل سازنده فیلم مرد تاریکی 2: بازگشت دورانت

Bradford May
David Roessell
Randy Miller
Daniel T. Cahn

درباره فیلم مرد تاریکی 2: بازگشت دورانت

فیلم «مرد تاریکی 2: بازگشت دورانت» از آنجایی شروع می شود که «دارکمن» و «دورانت» بازگشته اند و مانند همیشه از هم متنفر هستند. این بار «دورانت» نقشه دارد تا به وسیله سلاحی پیشرفته معاملات مواد مخدر شهر را در دست بگیرد. «دارکمن» مجبور است وارد میدان شود و او را برای همیشه متوقف کند.