قاعده بازی
بستن
پوستر فیلم  قاعده بازی

قاعده بازی

Ghaedeh Bazi

مستندایرانی
.26دقیقه
مستند «قاعده بازی» به موضوع تمدن نوین شکل گرفته از سبک زندگی آمریکایی می پردازد. در ادامه با به تصویر کشیدن نظام حکومتی آمریکا نشان می دهد حاکمین این ...

تصاویر و جزییات مستند قاعده بازی

 مستند قاعده بازی
 مستند قاعده بازی
 مستند قاعده بازی
 مستند قاعده بازی

عوامل سازنده مستند قاعده بازی

مصطفی حریری

درباره مستند قاعده بازی

مستند «قاعده بازی» به موضوع تمدن نوین شکل گرفته از سبک زندگی آمریکایی می پردازد. در ادامه با به تصویر کشیدن نظام حکومتی آمریکا نشان می دهد حاکمین این تمدن چگونه با استفاده از رسانه ها به شکل دهی افکار عمومی برای توجیه نظام حکومتی که در دنیا معروف به دموکراسی آمریکایی است و افزایش سود بیشتر توسط هیولاهای اقتصادی دنیا مانند بنیاد راکفلر اشاره می شود.