قاعده بازی
بستن

قاعده بازیGame Rule

دانلود
لیست من
پوستر فیلم  قاعده بازی
پیش نمایش

کارگردان: مصطفی حریری

محصولایران
مستند «قاعده بازی» به موضوع تمدن نوین شکل گرفته از سبک زندگی آمریکایی می پردازد. در ادامه با به تصویر کشیدن نظام حکومتی آمریکا نشان می دهد حاکمین این تمدن چگونه با استفاد...