قاعده بازی
بستن

قاعده بازیGhaede Bazi

دانلود
لیست من
پوستر فیلم  قاعده بازی
پیش نمایش

کارگردان: مصطفی حریری

محصولایران
مستند «قاعده بازی» به موضوع تمدن نوین شکل گرفته از سبک زندگی آمریکایی می پردازد. در ادامه با به تصویر کشیدن نظام حکومتی آمریکا نشان می دهد حاکمین این تمدن چگونه با استفاده از رسانه ها به شکل دهی افکار عمومی برای توجیه نظام حکومتی که در دنیا معروف به دموکراسی آمریکایی است و افزایش سود بیشتر توسط هیولاهای اقتصادی دنیا مانند بنیاد راکفلر اشاره می شود.
فیلم‌های پیشنهادی