پوستر فیلم  روبو

روبو

.1ساعت و27دقیقه
فیلم «روبو» داستان پسربچه 12 ساله ای به نام «میتیا پریوالوف» است که آرزو دارد که یک هنرمند طنز ابرقهرمان شود. اما پدر و مادرش که مهندس رباتیک هستند می خواهند او راه آن ها را ادامه دهد. «میتیا» با قهرمان جدیدی به نام «روبو» تحت شرایط عجیب غیر منتظره ای ملاقات می کند.
تصاویر و جزییات

عوامل سازنده فیلم روبو

Sarik Andreasyan
Georgiy Isaakyan

خلاصه محتوا

فیلم «روبو» داستان پسربچه 12 ساله ای به نام «میتیا پریوالوف» است که آرزو دارد که یک هنرمند طنز ابرقهرمان شود. اما پدر و مادرش که مهندس رباتیک هستند می خواهند او راه آن ها را ادامه دهد. «میتیا» با قهرمان جدیدی به نام «روبو» تحت شرایط عجیب غیر منتظره ای ملاقات می کند.