پوستر فیلم  توطئه علیه رئیس جمهور

توطئه علیه رئیس جمهور

The Plot Against the President

.1ساعت و31دقیقه
مستند «توطئه علیه رئیس جمهور» بزرگ ترین رسوایی سیاسی در تمام تاریخ کشور ایالات متحده آمریکا را بر اساس کتاب «لی اسمیت» روایت می کند.

فیلم‌های پیشنهادی

تصاویر و جزییات مستند توطئه علیه رئیس جمهور

 مستند توطئه علیه رئیس جمهور
 مستند توطئه علیه رئیس جمهور
 مستند توطئه علیه رئیس جمهور
 مستند توطئه علیه رئیس جمهور
 مستند توطئه علیه رئیس جمهور

عوامل سازنده مستند توطئه علیه رئیس جمهور

Amanda Milius
John EisenmanAmanda Milius
Lee Smith
Stephen Limbaugh
Jarrod Leesland

درباره مستند توطئه علیه رئیس جمهور

مستند «توطئه علیه رئیس جمهور» بزرگ ترین رسوایی سیاسی در تمام تاریخ کشور ایالات متحده آمریکا را بر اساس کتاب «لی اسمیت» روایت می کند.