شب بخیر فرمانده
بستن
پوستر فیلم  شب بخیر فرمانده

شب بخیر فرمانده

فیلمایرانی
.1ساعت و29دقیقه
فیلم «شب بخیر فرمانده» یک خبرنگار جنگی در هنگام عملیات از بقیه جدا افتاده، راه را گم می کند. عدم شناخت او از منطقه و وضعیت بد جوی وی را با مشکلات و شرایط خاصی رو به رو می کند که این خود آغاز ماجراست.
تصاویر و جزییات

عوامل سازنده فیلم شب بخیر فرمانده

خلاصه محتوا

فیلم «شب بخیر فرمانده» یک خبرنگار جنگی در هنگام عملیات از بقیه جدا افتاده، راه را گم می کند. عدم شناخت او از منطقه و وضعیت بد جوی وی را با مشکلات و شرایط خاصی رو به رو می کند که این خود آغاز ماجراست.