شب بخیر فرمانده
بستن

شب بخیر فرماندهGoodnight Commander

دانلود
لیست من
پوستر فیلم  شب بخیر فرمانده
پیش نمایش

محصولایران
یک خبرنگار جنگی در هنگام عملیات از بقیه جدا افتاده، راه را گم می کند. عدم شناخت او از منطقه و وضعیت بد جوی وی را با مشکلات و شرایط خاصی رو به رو می کند. که این خود آغاز ماجراست.
فیلم‌های پیشنهادی