مافیای آزاد
بستن
پوستر فیلم  مافیای آزاد

مافیای آزاد

Free Mafia

مستندایرانی
.24دقیقه
مستند «مافیای آزاد» حاوی برخی اطلاعات و اسنادی در مورد تعرض دانشگاه آزاد به زمین و خانواده آقای «هادوی» و داستان «عبدالله جاسبی » رئیس دانشگاه آزاد ...

تصاویر و جزییات مستند مافیای آزاد

عوامل سازنده مستند مافیای آزاد

علیرضا زاکانی

درباره مستند مافیای آزاد

مستند «مافیای آزاد» حاوی برخی اطلاعات و اسنادی در مورد تعرض دانشگاه آزاد به زمین و خانواده آقای «هادوی» و داستان «عبدالله جاسبی » رئیس دانشگاه آزاد است که برای اولین بار توسط دکتر «علیرضا زاکانی» نماینده سابق مردم تهران در مجلس شورای اسلامی منتشر می شود.