مرز پوسیده

Marze Pusideh

دانلود
لیست من
پوستر فیلم  مرز پوسیده

کارگردان: علی نیکبخت

محصولایران
مستند کوتاه «مرز پوسیده» درباره شهر آبادان است، که به دلیل عدم مدیریت مناسب در معرض بحران آب قرار گرفته است و مردم از مشکلات اقتصادی و بهداشتی رنج می برند.

عوامل سازنده مستند مرز پوسیده

احمد شفیعی
محدثه چیذری
مریم مقدم