پوستر فیلم  غریب محله

غریب محله

Gharibe Mahaleh

مستندایرانی
.23دقیقه
مستند «غریب محله» داستان مردمانی با صفا از روستایی کوچک در «تالش» است که عشق و علاقه شان به «امام حسین (ع)» همه ساله در ایام محرم آن ها را به مسجد این...

عوامل سازنده مستند غریب محله

درباره مستند غریب محله

مستند «غریب محله» داستان مردمانی با صفا از روستایی کوچک در «تالش» است که عشق و علاقه شان به «امام حسین (ع)» همه ساله در ایام محرم آن ها را به مسجد این روستا می کشاند. مداح و خانواده شهیدی که سوژه های این مستند هستند گوشه های جدیدی از عشق و ارادت به «امام حسین (ع)» را به تصویر می کشند.