در شب زنده بمان
بستن
پوستر فیلم  در شب زنده بمان

در شب زنده بمان

Survive the Night

.1ساعت و23دقیقه
«در شب زنده بمان» داستان «جیمی» و برادرش «متی» است که از یک مغازه سرقت می کنند، «متی» از ناحیه ران پا زخمی می شود. «جیمی» «دکتر ریچ» را از بیمارستان ت...

فیلم‌های پیشنهادی

تصاویر و جزییات فیلم در شب زنده بمان

عوامل سازنده فیلم در شب زنده بمان

Matt Eskandari
Doug Wolfe
Nima Fakhrara
R.J. Cooper

درباره فیلم در شب زنده بمان

«در شب زنده بمان» داستان «جیمی» و برادرش «متی» است که از یک مغازه سرقت می کنند، «متی» از ناحیه ران پا زخمی می شود. «جیمی» «دکتر ریچ» را از بیمارستان تا خانه دنبال می‌ کند. سپس همسر و فرزند دکتر را گروگان می ‌گیرد تا او برادرش را درمان کند.