پوستر فیلم  خدای سرعت

خدای سرعت

Godspeed

انیمیشنآمریکایی
.2دقیقه
انیمیشن «خدای سرعت» درباره مادری است که با پسرش در فرودگاه خداحافظی می کند.

عوامل سازنده انیمیشن خدای سرعت

Sunny Wai Yan Chan
Sunny Wai Yan Chan
Sunny Wai Yan Chan
Tomoka
Sunny Wai Yan Chan

درباره انیمیشن خدای سرعت

انیمیشن «خدای سرعت» درباره مادری است که با پسرش در فرودگاه خداحافظی می کند.