ای تی موجود فرا زمینیE.T.the Extra-Terrestrial

دانلود
لیست من
پوستر فیلم  ای تی موجود فرا زمینی

کارگردان: Steven Spielberg

محصولآمریکا
فیلم «ای تی موجود فرا زمینی» درباره موجودات بیگانه ای است که با سفینه خود به زمین آمده ‌اند و در جنگل مشغول تحقیقات در مورد حیات بر سطح زمین هستند غافل از این که گروهی از آدم ها به دنبال آن ‌ها هستند هنگام فرار «ای تی» در زمین گیر می افتد.
Melissa Mathison
John Williams
Carol Littleton