پوستر فیلم  ای تی موجود فرا زمینی

ای تی موجود فرا زمینی

.1ساعت و37دقیقه
فیلم «ای تی موجود فرا زمینی» درباره موجودات بیگانه ای است که با سفینه خود به زمین آمده ‌اند و در جنگل مشغول تحقیقات در مورد حیات بر سطح زمین هستند غافل از این که گروهی از آدم ها به دنبال آن ‌ها هستند هنگام فرار «ای تی» در زمین گیر می افتد.
تصاویر و جزییات

عوامل سازنده فیلم ای تی موجود فرا زمینی

Steven Spielberg
Melissa Mathison
John Williams
Carol Littleton

خلاصه محتوا

فیلم «ای تی موجود فرا زمینی» درباره موجودات بیگانه ای است که با سفینه خود به زمین آمده ‌اند و در جنگل مشغول تحقیقات در مورد حیات بر سطح زمین هستند غافل از این که گروهی از آدم ها به دنبال آن ‌ها هستند هنگام فرار «ای تی» در زمین گیر می افتد.