پوستر فیلم  چنگیز خان مغول

چنگیز خان مغول

Mongol: The Rise of Genghis Khan

فیلمآلمانی
.1ساعت و46دقیقه
فیلم «چنگیز خان مغول» داستان زندگی «چنگیز خان» و پیروزی های وی را بازگو می کند که در قرن یازدهم میلادی، نیمی از جهان را فتح کرد.

فیلم‌های پیشنهادی

عوامل سازنده فیلم چنگیز خان مغول

درباره فیلم چنگیز خان مغول

فیلم «چنگیز خان مغول» داستان زندگی «چنگیز خان» و پیروزی های وی را بازگو می کند که در قرن یازدهم میلادی، نیمی از جهان را فتح کرد.