امتحان نهایی
بستن

امتحان نهاییThe Final Exam

دانلود
لیست من
پوستر فیلم  امتحان نهایی
پیش نمایش

کارگردان: عادل یراقی

محصولایران
در فیلم امتحان نهایی، شهاب حسینی دبیر خصوصی ریاضی می شود. فیلم سینمایی امتحان نهایی با عاشق شدن شهاب حسینی به مادر یکی از شاگردانش شروع می شود اما پسر نمی تواند با این عشق و ازدواج کنار بیاید.
فیلم‌های پیشنهادی