پوستر فیلم  آقای دادستان

آقای دادستان

مستندایرانی
.1ساعت و5دقیقه
مستند «آقای دادستان» در مورد «شهید اسدالله لاجوردی» است و نگاهی به شخصیت «شهید لاجوردی» و به‌خصوص عملکرد وی در دهه ۶۰ دارد.
تصاویر و جزییات

عوامل سازنده مستند آقای دادستان

خلاصه محتوا

مستند «آقای دادستان» در مورد «شهید اسدالله لاجوردی» است و نگاهی به شخصیت «شهید لاجوردی» و به‌خصوص عملکرد وی در دهه ۶۰ دارد.