پوستر فیلم  آقای دادستان

آقای دادستان

Mr. prosecutor

مستندایرانی
.1ساعت و5دقیقه
مستند «آقای دادستان» در مورد «شهید اسدالله لاجوردی» است و نگاهی به شخصیت «شهید لاجوردی» و به‌خصوص عملکرد وی در دهه ۶۰ دارد.

تصاویر و جزییات مستند آقای دادستان

 مستند آقای دادستان
 مستند آقای دادستان
 مستند آقای دادستان
 مستند آقای دادستان
 مستند آقای دادستان

عوامل سازنده مستند آقای دادستان

درباره مستند آقای دادستان

مستند «آقای دادستان» در مورد «شهید اسدالله لاجوردی» است و نگاهی به شخصیت «شهید لاجوردی» و به‌خصوص عملکرد وی در دهه ۶۰ دارد.