پوستر فیلم  اسنوپی تقدیم می کند

اسنوپی تقدیم می کند

Snoopy Presents: For Auld Lang Syne

انیمیشنکانادایی
.37دقیقه
در انیمیشن «اسنوپی تقدیم می کند» وقتی «لوسی» متوجه می شود مادربزرگش را به دلیل کهولت سن، نمی تواند در جشن سال نو میلادی دعوت کند تصمیم می گیرد خودش به...

تصاویر و جزییات انیمیشن اسنوپی تقدیم می کند

 انیمیشن اسنوپی تقدیم می کند
 انیمیشن اسنوپی تقدیم می کند
 انیمیشن اسنوپی تقدیم می کند
 انیمیشن اسنوپی تقدیم می کند
 انیمیشن اسنوپی تقدیم می کند

عوامل سازنده انیمیشن اسنوپی تقدیم می کند

Clay Kaytis
James Brown
Jeff Morrow

درباره انیمیشن اسنوپی تقدیم می کند

در انیمیشن «اسنوپی تقدیم می کند» وقتی «لوسی» متوجه می شود مادربزرگش را به دلیل کهولت سن، نمی تواند در جشن سال نو میلادی دعوت کند تصمیم می گیرد خودش به تنهایی جشن را برگزار کند در همین حال چارلی قصد دارد به یکی از تصمیم های هیجانی خود عمل کند.