پوستر فیلم  مردان سیاه پوش 3

مردان سیاه پوش 3

.1ساعت و34دقیقه
فیلم «مردان سیاه پوش 3» درباره بیگانه ای فضایی است که موفق می شود تا «مامور ک» را در سال ۱۹۶۹ به قتل برساند و کره زمین را در وضعیت خطرناکی قرار دهد. «مامور جی»که حالا یک کهنه کار در سازمان به حساب می آید، مامور می شود تا در زمان سفر کند و به سال ۱۹۶۹ بازگردد تا مانع از کشته شدن او در موعد مقرر گردد و به این ترتیب نسل بشر را نجات دهد.

فیلم‌های پیشنهادی

تصاویر و جزییات

عوامل سازنده فیلم مردان سیاه پوش 3

Barry Sonnenfeld
Etan Cohen
Danny Elfman
Don Zimmerman

خلاصه محتوا

فیلم «مردان سیاه پوش 3» درباره بیگانه ای فضایی است که موفق می شود تا «مامور ک» را در سال ۱۹۶۹ به قتل برساند و کره زمین را در وضعیت خطرناکی قرار دهد. «مامور جی»که حالا یک کهنه کار در سازمان به حساب می آید، مامور می شود تا در زمان سفر کند و به سال ۱۹۶۹ بازگردد تا مانع از کشته شدن او در موعد مقرر گردد و به این ترتیب نسل بشر را نجات دهد.