گروه جنگل: در فیلم
بستن
پوستر فیلم  گروه جنگل: در فیلم

گروه جنگل: در فیلم

The Jungle Bunch: The Movie

انیمیشنفرانسه ای
.54دقیقه
انیمیشن «گروه جنگل: در فیلم» داستان پنگوئنی به نام «موریس» است که خیال می کند پنگوئن نیست بلکه یک ببر است. او که استاد کنگ فو بوده و دارای طرفداران زی...

فیلم‌های پیشنهادی

تصاویر و جزییات انیمیشن گروه جنگل: در فیلم

عوامل سازنده انیمیشن گروه جنگل: در فیلم

David AlauxEric Tosti
David AlauxEric Tosti
Olivier Cussac
Jean-Christian Tassy

درباره انیمیشن گروه جنگل: در فیلم

انیمیشن «گروه جنگل: در فیلم» داستان پنگوئنی به نام «موریس» است که خیال می کند پنگوئن نیست بلکه یک ببر است. او که استاد کنگ فو بوده و دارای طرفداران زیادی است قصد دارد همراه با دوستش نظم و عدالت را در جنگل حفظ و برقرار کند.