در جای دیگر
بستن
پوستر فیلم  در جای دیگر

در جای دیگر

.1ساعت و25دقیقه
فیلم «در جای دیگر» داستان فردی است به نام «برونو» که مدت ها است، از مرگ همسرش غمگین است و به کلبه ای که آن ها در گذشته با هم در ساحل ساخته اند، باز می گردد. در این مدت ماجراهایی برای او رخ می دهد.
تصاویر و جزییات

عوامل سازنده فیلم در جای دیگر

Hernan Jimenez
Chris ColeJ. Todd Harris
Hernan Jimenez
Mark Orton
Hernan Jimenez

خلاصه محتوا

فیلم «در جای دیگر» داستان فردی است به نام «برونو» که مدت ها است، از مرگ همسرش غمگین است و به کلبه ای که آن ها در گذشته با هم در ساحل ساخته اند، باز می گردد. در این مدت ماجراهایی برای او رخ می دهد.