پوستر فیلم  یزدان تفنگ ندارد

یزدان تفنگ ندارد

YazdanTofang Nadarad

مستندایرانی
.1ساعت و9دقیقه
مستند «یزدان تفنگ ندارد» به بررسی برخی از حوادث پس از انتخابات ریاست جمهوری سال ۸۸ پرداخته است. این مستند جستجو و کنکاشی از دانشجوی المپیادی دانشگاه ص...

عوامل سازنده مستند یزدان تفنگ ندارد

محمدحسن مددی
امیر طاهری

درباره مستند یزدان تفنگ ندارد

مستند «یزدان تفنگ ندارد» به بررسی برخی از حوادث پس از انتخابات ریاست جمهوری سال ۸۸ پرداخته است. این مستند جستجو و کنکاشی از دانشجوی المپیادی دانشگاه صنعتی شریف است در رابطه با شرایط دانشگاه، تهران و کشور در یک سال گذشته را بررسی می کند. این دانشجو در مسیر مستند به گفتگو با مردم، شخصیت‌ های فرهنگی و علمی و نیز دانشجویان می ‌پردازد و پای درد دل مردم نقاط مختلف کشور و دغدغه ‌های آن ها می ‌نشیند.