آخرین مجردThe Last Single

دانلود
لیست من
پوستر فیلم  آخرین مجرد

کارگردان: محمدرضا فاضلی

محصولایران
فیلم «آخرین مجرد» داستان یک پدر و پسر که به خواستگاری دختران مختلف می روند تا شاید یک دختر حاضر شود با پسر ازدواج کند ولی هر دفعه مشکلی وجود دارد که باعث می شود این کار ا