استن و الی
بستن
پوستر فیلم  استن و الی

استن و الی

.1ساعت و32دقیقه
فیلم «استن و الی» داستان مشهورترین دوقلوی کمدین جهان «لرل و هاردی» و اتفاقات جالب پیش رویشان است که در سفر به انگلستان و ایرلند و احیای زندگی حرفه ای خودشان اتفاق افتاده است.

فیلم‌های پیشنهادی

تصاویر و جزییات

عوامل سازنده فیلم استن و الی

Jon S. Baird
Faye Ward
Rolfe Kent

خلاصه محتوا

فیلم «استن و الی» داستان مشهورترین دوقلوی کمدین جهان «لرل و هاردی» و اتفاقات جالب پیش رویشان است که در سفر به انگلستان و ایرلند و احیای زندگی حرفه ای خودشان اتفاق افتاده است.