سفر به اعماق زمینJourney To The Center Of The Earth

دانلود
لیست من
پوستر فیلم  سفر به اعماق زمین

کارگردان: George Miller

محصولآمریکا
فیلم «سفر به اعماق زمین» یک سنگ آتشفشانی به عنوان هدیه از جانب یکی از شاگردان پرفسور «الیور» به دستش می رسد. پرفسور با توجه به نشانه هایی که روی سنگ است و آزمایش هایی که ...
Connie CollinsRobert A. Halmi
Thomas BaumJules Verne
Bruce Rowland
Harry Hitner