پوستر فیلم  سفر به اعماق زمین

سفر به اعماق زمین

.2ساعت و21دقیقه
فیلم «سفر به اعماق زمین» یک سنگ آتشفشانی به عنوان هدیه از جانب یکی از شاگردان پرفسور «الیور» به دستش می رسد. پرفسور با توجه به نشانه هایی که روی سنگ است و آزمایش هایی که روی آن انجام می دهد، به رازی بزرگ دست پیدا می کند.

فیلم‌های پیشنهادی

عوامل سازنده فیلم سفر به اعماق زمین

George Miller
Connie CollinsRobert A. Halmi
Thomas BaumJules Verne
Bruce Rowland
Harry Hitner

خلاصه محتوا

فیلم «سفر به اعماق زمین» یک سنگ آتشفشانی به عنوان هدیه از جانب یکی از شاگردان پرفسور «الیور» به دستش می رسد. پرفسور با توجه به نشانه هایی که روی سنگ است و آزمایش هایی که روی آن انجام می دهد، به رازی بزرگ دست پیدا می کند.