پوستر فیلم  سالاد فصل

سالاد فصل

فیلمایرانی
.1ساعت و46دقیقه
فیلم «سالاد فصل» داستان «لیلا» دختر جوانی از خانواده ای فقیر است که که برای تأمین مخارج زندگی جیب بری می کند. به طور اتفاقی با یک تاجر سرمایه گذار به نام «حمید دوستدار» آشنا می شود و این آشنایی مسیر زندگی او را تغییر می دهد؛ اما یک چیز سر راه آن ها قرار دارد.
تصاویر و جزییات

عوامل سازنده فیلم سالاد فصل

خلاصه محتوا

فیلم «سالاد فصل» داستان «لیلا» دختر جوانی از خانواده ای فقیر است که که برای تأمین مخارج زندگی جیب بری می کند. به طور اتفاقی با یک تاجر سرمایه گذار به نام «حمید دوستدار» آشنا می شود و این آشنایی مسیر زندگی او را تغییر می دهد؛ اما یک چیز سر راه آن ها قرار دارد.