پوستر فیلم  مسافران دره تمشک: سفر به اقیانوس

مسافران دره تمشک: سفر به اقیانوس

The Land Before Time 9: Journey to Big Water

انیمیشنآمریکایی
.1ساعت و13دقیقه
انیمیشن «مسافران دره تمشک: سفر به اقیانوس» درباره پا کوتاه است. او با موجودی مرموز و دوست داشتنی به نام «مو» که یک دلفين است آشنا می شود. اما ناگهان م...

فیلم‌های پیشنهادی

عوامل سازنده انیمیشن مسافران دره تمشک: سفر به اقیانوس

Charles Grosvenor
Charles Grosvenor
Dev RossJudy Freudberg
Michael Tavera
Jay Bixsen

درباره انیمیشن مسافران دره تمشک: سفر به اقیانوس

انیمیشن «مسافران دره تمشک: سفر به اقیانوس» درباره پا کوتاه است. او با موجودی مرموز و دوست داشتنی به نام «مو» که یک دلفين است آشنا می شود. اما ناگهان مو گرفتار می شود و پا کوتاه وارد ماجراجویی جدیدی می شود.