فردیناند
بستن
پوستر فیلم  فردیناند

فردیناند

انیمیشنآمریکایی
.1ساعت و42دقیقه
انیمیشن «فردیناند» داستان یک گاو نر است که تفاوت بسیاری با سایر همنوعان خود دارد. فردیناند قلب مهربانی دارد و به گل‌ها علاقه‌ مند است. او دوستی با انسان‌ ها و سایر حیوانات را به مبارزه در رینگ ترجیح می‌ دهد. او یک روز اتفاقی به داخل شهر می آید و ناخواسته در شهر خرابکاری می کند. مردم فکر می کنند او حیوان خطرناکی است پس او را به جای دیگر می فرستند.

فیلم‌های پیشنهادی

تصاویر و جزییات

عوامل سازنده انیمیشن فردیناند

خلاصه محتوا

انیمیشن «فردیناند» داستان یک گاو نر است که تفاوت بسیاری با سایر همنوعان خود دارد. فردیناند قلب مهربانی دارد و به گل‌ها علاقه‌ مند است. او دوستی با انسان‌ ها و سایر حیوانات را به مبارزه در رینگ ترجیح می‌ دهد. او یک روز اتفاقی به داخل شهر می آید و ناخواسته در شهر خرابکاری می کند. مردم فکر می کنند او حیوان خطرناکی است پس او را به جای دیگر می فرستند.