پوکمون: بازگشت به حملات میوتو

Pokemon: Mewtwo Strikes Back

دانلود
لیست من
پوستر فیلم  پوکمون: بازگشت به حملات میوتو

محصولژاپن
انیمیشن «پوکمون: بازگشت به حملات میوتو» درباره مجموعه ‌ای از دانشمندان است که پوکمون جدیدی را می ‌سازند که نتیجه آن وحشتناک و فاجعه ‌بار می ‌شود. اما تعدادی از مربیان پوکمون از این نقشه مطلع شده و تصمیم می‌ گیرند که جلوی نابودی دنیا را بگیرند.

عوامل سازنده انیمیشن پوکمون: بازگشت به حملات میوتو

Shinji Miyazaki
Antonio De Palma

فیلم‌های پیشنهادی