خزانهThe Vault

دانلود
لیست من
پوستر فیلم  خزانه

کارگردان: Jaume Balagueró

محصولاسپانیا
116
فارسی
فیلم «خزانه» داستان یک دانش آموخته نابغه مهندسی به نام «تام» است. زمانی که او مطلع می شود که یک گنج گمشده افسانه ای قرار است فقط در مدت 10 روز در گاو صندوق بانک نگهداری ش...
Arnau Bataller
David Gallart