جادوی وارونه

Upside-Down Magic

دانلود
لیست من
پوستر فیلم  جادوی وارونه

کارگردان: Joe Nussbaum

فیلم «جادوی وارونه» داستان دختر 13 ساله ای به نام «نوری» است که می تواند به حیوانات تبدیل شود. «رینا» بهترین دوست او نیز می تواند شعله های آتش را دستکاری کند. آن ها برای مطالعات جادویی وارد آکادمی «حکیم» می شوند. «نوری» و «رینا» در سطح بندی در دو کلاس متفاوت قرار می گیرند. مدیر «نایتسلینگر» معتقد اس...

عوامل سازنده فیلم جادوی وارونه

Drew Locke
Tom Howe
Gordon Rempel