شعله ور
بستن

شعله ورFlaming

دانلود
لیست من
پوستر فیلم  شعله ور
پیش نمایش

کارگردان: حمید نعمت الله

محصولایران
فرید تازه اعتیاد را ترک کرده و همسرش او را رها کرده، این فرد با خلق و خوی خاصی که دارد در تمام مدت با خود فکر می کند که چرا به جایی نرسیده و بقیه موفق شده اند.سفر ناگهانی او به زاهدان اما مسیر زندگیش را تاحدی تغییر می دهد.
فیلم‌های پیشنهادی