ناموجود

در کمال خونسردیUtterly Cold Blooded

افزودن به لیست تماشا
پوستر فیلم  در کمال خونسردی

کارگردان: سیامک شایقی

محصولایران
محسن عندلیب یک وکیل دعاوی است که به تازگی همسرش را در یک حادثه اتومبیل از دست داده و در صدد است دفتر وکالتش را تعطیل کند که با پرونده پیچیده و پر از راز و رمز یکی از دوستان قدیمی‌ اش با نام شهباز روبرو می‌ شود...
فیلم‌های پیشنهادی