پوستر فیلم  تلکه

تلکه

Talakeh

مستندایرانی
.48دقیقه
مستند «تلکه» به مبحث جنجالی رشوه در سیستم اداری ایران پرداخته و تمرکز اصلی خود را بر بررسی فساد اداری در فعالیت های عمرانی و ساختمان سازی قرار داده اس...

تصاویر و جزییات مستند تلکه

 مستند تلکه
 مستند تلکه
 مستند تلکه
 مستند تلکه
 مستند تلکه

عوامل سازنده مستند تلکه

مسعود کارگر
مسعود کارگر
مهدی انصاری

درباره مستند تلکه

مستند «تلکه» به مبحث جنجالی رشوه در سیستم اداری ایران پرداخته و تمرکز اصلی خود را بر بررسی فساد اداری در فعالیت های عمرانی و ساختمان سازی قرار داده است که به نوعی با دستگاه های مختلف از جمله شهرداری ها، سازمان امور مالیاتی، اداره ثبت و... مرتبط است.