پوستر فیلم  اصغر آقا آکتور سینما

اصغر آقا آکتور سینما

Asghar Agha Actor Cinema

مستندایرانی
.54دقیقه
مستند «اصغر آقا آکتور سینما» درباره زندگی «اصغر نقی زاده» از چهره های درخشان سینمای دفاع مقدس و روایتی از بزرگان سینما درباره اوست. از زمان بچگی تا رو...

تصاویر و جزییات مستند اصغر آقا آکتور سینما

 مستند اصغر آقا آکتور سینما
 مستند اصغر آقا آکتور سینما
 مستند اصغر آقا آکتور سینما
 مستند اصغر آقا آکتور سینما
 مستند اصغر آقا آکتور سینما

عوامل سازنده مستند اصغر آقا آکتور سینما

محسن نقی زاده
یاسر فریادرس
محمد بابایی

درباره مستند اصغر آقا آکتور سینما

مستند «اصغر آقا آکتور سینما» درباره زندگی «اصغر نقی زاده» از چهره های درخشان سینمای دفاع مقدس و روایتی از بزرگان سینما درباره اوست. از زمان بچگی تا روزهایی که «نقی زاده» وارد سینما شده است در این مستند روایت شده است. با توجه به سابقه حضور «اصغر» در جبهه های جنگ و عکاسی از رزمندگان، او راوی خاطرات بسیاری از روزهای جنگ است که توسط «حاتمی کیا» به تصویر کشیده شده است.